Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Ochrona porcelany od stłuczeń

Regulamin usługi rozszerzonej ochrony
HANZZA CARE
Zakupy dokonane w Hanzza Boutiques w ramach programu rozszerzonej ochrony HANZZA CARE oraz na stronie www.hanzza.com podlegają następującym warunkom szczegółowym:
1. W ciągu pierwszych 12 miesięcy (24 miesiące w przypadku dołączenia do moja hanzza) od daty zakupu i pod warunkiem, że rozszerzona ochrona HANZZA CARE została aktywowana zgodnie z niniejszymi szczegółowymi warunkami, w przypadku uszkodzenia produktu, Hanzza umożliwi Klientowi odkupienie uszkodzonych produktów w specjalnej cenie (dalej zwane „wymiana”), zgodnie z załącznikiem nr. 1, po pisemnym wniosku klienta. Jednakże koszty wysyłki produktu, przesłania uszkodzonych produktów, a także koszty wysyłki części zamiennej ponosi klient.
2. Rozszerzona ochrona obejmuje produkty, które zostały zakupione w jednym zamówieniu wraz z usługą HANZZA CARE. Każde kolejne zamówienie wymaga swojej indywidualnie wykupionej usługi rozszerzonej ochrony.
3. Aby usługa HANZZA CARE pozostała aktywna klient zobowiązany jest subskrybować email newsletter Hanzza poprzez aktywny adres mailowy klienta oraz poprzez aktywny numer telefonu.
4. Wypisanie się z newsletter’a lub wyłączenie zgód marketingowych przerywa działanie usługi rozszerzonej ochrony HANZZA CARE. Przywrócenie zgód marketingowych nie powoduje przywrócenia działania usługi.
5. W przypadku wielu zamówień z wykupioną usługą rozszerzonej ochrony HANZZA CARE okres 12 miesięcy liczony jest indywidualnie do każdego zamówienia od daty zakupu.
6. Zakup usługi rozszerzonej ochrony HANZZA CARE w jednym zamówieniu nie upoważnia Klienta do wymiany produktu uszkodzonego z innego zamówienia, które nie posiadało wykupionej usługi rozszerzonej ochrony.
7. Jeżeli w ciągu pierwszych 12 miesięcy, klient skorzystał już z programu rozszerzonej ochrony HANZZA CARE, a Hanzza zrealizowała już zgodnie z załącznikiem nr. 1. wymianę, klient nie może żądać realizacji rozszerzonej ochrony na produkty już wymienione, nawet jeśli żądanie zostało złożone w terminach określonych powyżej.
8. Po upływie pierwszych 12 miesięcy od daty zakupu, Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany produktów na podstawie rozszerzonej ochrony HANZZA CARE.
9. Klientowi nie przysługuje wymiana zgodna z usługą rozszerzonej ochrony HANZZA CARE gdy doszło do zużycia eksploatacyjnego, takiego jak np. wypalenie świec.
10. Lista produktów oraz całych kategorii i/lub marek objętych ochroną rozszerzoną HANZZA CARE znajduje się w załączniku nr. 2.
11. W przypadku uszkodzenia produktu, który nie jest objęty programem rozszerzonej ochrony HANZZA CARE czyli nie znajduje się w załączniku nr. 2, nie jest ona uwzględniana mimo wykupienia usługi.
12. Jeżeli towar, którego ochrona została rozszerzona poprzez HANZZA CARE, został wycofany z katalogu lub jego stan magazynowy jest wyczerpany, Klient może wybrać lub zakupić odpowiednio inną sztukę w cenie równej lub niższej niż rzecz, na którą udzielono rozszerzonej ochrony.
13. Hanzza nie odpowiada przed Klientem w żadnej formie, zwłaszcza finansowej w przypadku braku identycznego produktu jak uszkodzony, objętego rozszerzoną ochroną HANZZA CARE w przypadkach niezależnych, takich jak między innymi zakończenie produkcji, brak stanów magazynowych u producenta.
14. W przypadku produktów limitowanych Hanzza nie odpowiada za brak możliwości wymiany produktu objętego rozszerzoną ochroną na identyczny ze względu na ograniczoną ilość sztuk wypuszczoną przez producenta. Klient ma wtedy prawo do wymiany takiego produktu zgodnie z punktem 12.
15. W przypadku braku możliwości wymiany produktu objętego ochroną rozszerzoną HANZZA CARE na identyczną sztukę Klient ma prawo do rabatu zgodnego z załącznikiem nr. 1 przypisanego do nabywanego produktu.
16. W celu realizacji rozszerzonej ochrony HANZZA CARE, Klient ma obowiązek przesłać zdjęcia uszkodzonego produktu, oraz na żądanie Hanzza przesłanie go na wyznaczony adres.
17. W przypadku gdy Hanzza zwróci się z prośbą o odesłanie uszkodzonego produktu, procedura wymiany rozpoczyna się po przeanalizowaniu przez Hanzza uszkodzonego produktu.
18. W przypadku celowego uszkodzenia produktu Hanzza ma prawo do nierealizowania postanowień niniejszego regulaminu, oraz wypisanie klienta z usługi ochrony rozszerzonej HANZZA CARE.
19. W żadnym wypadku różnica w cenie pomiędzy przedmiotem, którego ochrona została rozszerzona , a przedmiotem nabytym później w ramach programu HANZZA CARE nie zostanie zrekompensowana w gotówce lub w żaden inny sposób, niż wymiana uszkodzonej sztuki zgodnie z punktem 1.
20. Aby program rozszerzonej ochrony HANZZA CARE mógł mieć zastosowanie, możemy poprosić o dokument tożsamości w celu sprawdzenia, czy dane klienta są zgodne z danymi posiadacza programu rozszerzonej ochrony.
21. Częściowa wymiana produktu nie jest objęta programem rozszerzonej ochrony HANZZA CARE, tj. wymiana uszkodzonych pojedynczych elementów całego produktu lub uszkodzonych akcesoriów.
22. Uprawnienia w ramach usługi rozszerzonej ochrony HANZZA CARE nie ograniczają uprawnień Klienta, które wynikają z przepisów prawa. W kwestiach, które nie zostały poruszone w tym regulaminie, stosujemy regulamin naszego sklepu, regulamin naszych salonów i obowiązujące prawo polskie.
23. Hanzza może zmienić niniejszy regulamin – zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli regulamin zostanie zmieniony, poinformujemy o tym wcześniej na stronie Hanzza.com Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw Klienta. Jeśli zmienimy regulamin, będziesz mógł bez żadnych konsekwencji odstąpić od usługi.
24. Wszystkie pytania oraz reklamacje związane z usługą rozszerzonej ochrony HANZZA CARE możesz zgłosić mailowo na adres: care@hanzza.comZałącznik numer 1 do Regulaminu usługi rozszerzonej ochrony HANZZA CARE
Ten załącznik zawiera informacje dotyczące produktów objętych ceną specjalną w ramach usługi HANZZA CARE (dalej zwane „wymiana”) oraz sposobu ustalania ceny produktu wymienianego przez uczestnika usługi.

1.Grupa Produktów podlegających wymianie: Usługa "HANZZA CARE" obejmuje następujące grupy produktów:
- Produkty porcelanowe LLADRO *
- Produkty porcelanowe Furstenberg
- Produkty porcelanowe Sieger by Furstenberg
- Produkty porcelanowe Villeroy & Boch**
- Produkty szklane Villery & Boch2.Cena Produktu Wymienianego Cena produktu wymienianego wyrażona jest jako procentowy upust od regularnej ceny produktu. Ta cena będzie uwzględniona przy dokonywaniu wymiany w ramach usługi HANZZA CARE
- Produkty porcelanowe LLADRO - 20%
- Produkty porcelanowe Furstenberg - 20%
- Produkty porcelanowe Sieger by Furstenberg

- Produkty porcelanowe Villeroy & Boch - 50 %
- Produkty szklane Villery & Boch -  35%

*Z wyłączeniem wszystkich produktów z kategorii oświetlenia (Żyrandoli, lamp sufitowych, lamp ściennych, lamp podłogowych, litofanie, lampy bez przewodowe) i aromaty (świece, dyfuzory zapachowe, uzupełnienia dyfuzorów i wkłady)
**
Z wyłączeniem sztućców 

pixel